Sandhang

Mengkono menèh yagéné kowé padha nyumelangaké bab sandhanganmu? Coba delengen, kembang-kembang sing padha tukul dhéwé ana ing ara-ara. Kembang-kembang kuwi rak padha ora nyambut gawé lan padha ora nenun. Nanging delengen, sanajan Prabu Suléman sing sugihé kaya ngana, éndahing agemané ora kaya kembang-kembang kuwi! Yèn selaginé suket ing ara-ara sing dina iki tuwuh sarta sésuk wis dibuwang lan diobong waé direngga semono éndahé déning Gusti Allah, apa manèh kowé.

~Mat 6: 28-30~